En motiu del bicentenari del naixement de Charles Baudelaire, del festival de poesia de BCN i del Printemps des poètes, en col·laboració amb l’Antoni Clapés i Cafè Central