Haikus i
fotografies que s’integren dins els poemes
Entrada lliure, totes les condicions sanitàries son respectades per la salut de tots, reserva plaça a info@jaimes.cat