Amb Laura Huerga, Anna Casassas, traductora, Alessandro Bresolin, membre de la Société des Études Camusiennes,i Hélène Rufat (presidenta de l’AEC)i a Alberto Herrera (secretari de l’AEC)